Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe


Szanowni Państwo, chcielibyśmy zapewnić, że przekazywane nam Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytań ofertowych, czy też zamówień. Nie przekazujemy ich nikomu innemu oraz nie wykorzystujemy do działań reklamowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną, a w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z właścicielami firmy. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej Rozporządzenie) Kubiczek spółka jawna informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kubiczek spółka jawna z siedzibą w Pisarzowicach, przy ulicy Szkolnej 82, tel. 33 8457750, e-mail: poczta@firmakubiczek.pl
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania czynności przed zawarciem umowy, w celu zawarcia, a następnie realizacji umowy, a także w celu wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wykonanie umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Kubiczek spółka jawna – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  2. marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) – prawnie uzasadnionego interesu Kubiczek spółka jawna, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
  3. finansowo-księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Kubiczek spółka jawna, do czasu wygaśnięcia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  5. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Kubiczek spółka jawn
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy bądź zakończenia współpracy, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.