Zasady zwrotów towarów oraz palet

Zasady zwrotów towarów oraz palet


Zasady zwroty towarów

Zgodnie z obowiązującym prawem, jako sprzedawca nie mamy obowiązku przyjmowania zwrotów zakupionych u nas produktów, jednak kierując się Państwa dobrem umożliwiamy zwroty towarów na określonych poniżej zasadach.

 1. Przyjmujemy wyłącznie zwroty towarów:
  1. nieuszkodzonych i nieużywanych,
  2. znajdujących się w naszej bieżącej ofercie i będących na stanach magazynowych,
  3. w nieotwartych, nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach.
 2. Jeśli towar sprzedawany jest w opakowaniach zbiorczych, zwroty przyjmujemy wyłącznie na pełne opakowania zbiorcze.
 3. Nie przyjmujemy zwrotów towarów:
  1. uszkodzonych, zabrudzonych lub używanych,
  2. w otwartych lub uszkodzonych opakowaniach,
  3. na uszkodzonych (np. w wyniku magazynowania na budowie) paletach,
  4. oferowanych na specjalne zamówienie Klienta,
  5. sprzedawanych na metry – jeśli wymagały przycięcia podczas sprzedaży,
  6. sypkich (kruszywa budowlane),
  7. wycofanych z naszej oferty.
 4. Zwroty przyjmujemy w terminie maksymalnie 60 dni od daty zakupu, a dla produktów posiadających termin przydatności w terminie maksymalnie 14 dni od daty zakupu, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego w którym dokonano zakupu.
 5. Koszt transportu zwracanego towaru jest kalkulowany indywidualnie i może być wyższy niż koszt dostawy do tej samej lokalizacji.
 6. Możemy odmówić przyjęcia zwrotu każdego towaru bez podania konkretnej przyczyny.

Prosimy o upewnienie się, czy dany towar może zostać zwrócony oraz o przygotowanie dokumentu zakupu – przyspieszy to wystawienie zwrotu detalicznego lub korekty do faktury. Jeśli zapłata za zwracany towar dokonana była kartą, prosimy o zabranie ze sobą tej samej karty.

Bardzo prosimy o przemyślane zakupy i konsultację rodzaju oraz ilości materiałów z Wykonawcami prac budowlanych lub Inwestorami. Zawsze służymy pomocą w oszacowaniu zapotrzebowania na różne produkty, ale nie bierzemy odpowiedzialności za wyliczenia w kalkulacjach ofertowych.  

Zasady zwrotów palet

Opakowania na których sprzedawane są materiały budowlane dzielą się na opakowania jednorazowego oraz wielorazowego użytku, będące zarówno zwrotnymi jak i bezzwrotnymi. Opłaty pobierane za palety są najczęściej zwracane w całości lub części, ale istnieją także przypadki, gdzie nie zwraca się żadnych kosztów opakowania. Ma to na celu zapewnienie wysokiej jakości oraz trwałości palet, co bezpośrednio wpływa na mniejsze ryzyko uszkodzeń towarów podczas transportu jak i rozładunku.

Zwroty palet i innych opakowań realizujemy zgodnie z poniższymi zasadami oraz tabelą kosztów.

 1. Przyjmujemy zwroty palet:
  1. nieuszkodzonych,
  2. po towarach zakupionych wyłącznie w naszej firmie.
 2. Zwroty przyjmujemy w terminie maksymalnie 90 dni od daty zakupu, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego w którym dokonano zakupu.
 3. Koszt transportu zwracanych palety jest kalkulowany indywidualnie i może być wyższy niż koszt dostawy do tej samej lokalizacji. Klient może zwrócić opakowania własnym transportem bez dodatkowych opłat.
 4. Palety jednorazowego użytku nie podlegają zwrotom nawet jeżeli była za nie pobrana opłata.
 5. Za palety wielorazowego użytku z oznaczeniem [ZW] na dokumencie sprzedaży zwracamy 100% kaucji. 
 6. Za palety wielorazowego użytku z oznaczeniem [CZ] na dokumencie sprzedaży zwracamy 50% kaucji.